Scenariu de Securitate la Incendiu

Scenariul de incendiu la foc reprezintă un document tehnic care analizează construcţia din punct de vedere a exigenţei esenţiale Securitatea la Incendiu.

Scenariul de securitate la incendiu oferă soluţii pentru asigurarea unui grad ridicat de securitate la incendiu, în conformitate cu normele actuale de proiectare.

S.C. IDEAL PROIECT A.E. întocmeşte scenariu de securitate la incendiu şi expertize pentru siguranţa la incendiu cu preţuri începând de la 2000 de lei, preţ la care se adaugă TVA.

Firma asigură şi verificarea pentru exigenţele Cc-Ci a documentaţiei realizate de către proiectant.

Timp de realizare variază între 1-5 zile în funcţie de complexitatea construcţiei.