Proiectant autorizat instalaţii Incendiu – Securitatea la Incendiu

 

Ideal Proiect Architecture&Engineering S.R.L. este proiectant autorizat pentru instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare, comandă, desfumare, limitare şi stingere incendiu.

Ideal Proiect A.E. este proiectant autorizat pentru instalaţii incendiu, acreditare acordată de către Centrul Naţional pentru securitarea la incendiu şi protecţie civilă pentru:

  • instalaţii pentru detectare, semnalizare, alarmare incendiu;
  • instalaţii pentru limitare şi stingere incendiu;
  • instalaţii de desfumare în caz de incendiu.

Echipa de ingineri poate proiecta:

  • instalaţii de limitare şi stingere incendiu cu hidranţi interiori;
  • instalaţii de limitare şi stingere incendiu cu hidranţi exteriori;
  • instalaţii de limitare şi stingere incendiu cu sprinklere, ceaţă sau apă pulverizată;
  • instalaţii de limitare şi stingere incendiu cu alţi agenţi decât apa(praf, pulbere, gaz, etc…);
  • instalaţii pentru detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu cu centrală de incendiu, senzori de incendiu, butoane de declanşare manuală, etc…;
  • instalaţii de desfumare în caz de incendiu: cu extragere naturală sau mecanică, cu introducere manuală sau mecanică, cu ventilatoare de extragere fum şi gaze fierbinţi, ventilatoare de introducere aer curat în vederea compensării, ghene etanşe şi rezistente la foc, etc…