Hotel Lido – reabilitare instalații sanitare/termice

Hotel Lido se pregătește de redeschidere.

Echipa de proiectanți de la Ideal Proiect A.E. a asigurat proiectul tehnic pentru instalațiile sanitare, termice și cele pentru securitatea la incendiu a clădirii.

Pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor specialiștii noștri, inclusiv cei atestați ca și diriginți de șantier au asigurat suportul tehnic necesar.

Pe partea de instalații sanitare și termice s-a asigurat montarea unui grup termic nou, performant, de 900kWh.

Acesta asigură atât prepararea apei calde menajere cât și a agentului termic necesar încălzirii.

Fiind vorba de un hotel cu un consum ridicat de apă caldă menajeră pe o perioadă restrânsă de timp s-a impus necesitatea preparării instantanee a apei calde menajere cu schimbătoare de căldură dar și 3  boilere de 2000 de L fiecare.