Clădire locuințe(temporare) cu parter comercial

Proiect format din două corpuri de clădire parter, etaj și mansardă cu parter comercial și etaje cu spații de locuit.

Clădirea este în cadre din beton armat.

Am asigurat serviciile de proiectare și dirigenție de șantier.

Arhitect este Anatolie Căpățînă iar inginer structurist Elena Diaconescu. Diriginte de șantier este inginer Daniela Axinia.