Clădire locuințe și servicii Dragoslavele

Clădirea a fost proiectată de Ideal Proiect A.E.(inginerie) și S.C. FORMAT A.D. S.R.L.(arhitectură).

Ea se află în centrul orașului București, în imediata apropiere a Pieții Victoria.

Este o clădire cu funcțiuni mixte, multietajată și cu subsol destinat parcărilor subterane.

Structura este una pe cadre și pereți din beton armat. Pentru realizarea subsolului a fost necesară realizarea unei sprijiniri de tip berlinez.

Echipa de proiectare a fost formată din arh. Emil Roșca, ing. str. Cristian Olaru și ing. inst. Alin Standolariu.