Soft pentru Scenarii de Securitate la Incendiu

Ideal Proiect A.E. a realizat primul şi singurul soft cu ajutorul căruia orice specialist poate întocmi cu uşurinţă şi rapiditate un Scenariu de Securitate la Incendiu.

Necesitatea unui astfel de produs software este una evidentă, având în vedere numărul mare de astfel de documente necesare a fi întocmite.

Este nevoie de informatizare şi automatizare pentru corecta întocmire a documentelor, motiv pentru care am ales să venim în întimpinarea clienţilor şi partenerilor noştri.

Puteţi descărca şi testa softul pentru Scenarii de Securitate la Incendiu chiar de aici.