Bloc 1 WRP Bragadiru

Bloc 1 W.R.P. Scandinavia Residence, com. Bragadiru, jud. Ilfov.
Echipa de proiectare:
arh. Emil Roșca- Format A.D.;
ing. str. Marius LULEA- Ideal Proiect A.E.;
ing. inst. Ciprian Cașu și ing. inst. Bogdan Bălăiță.

Ansamblu de blocuri de locuințe. La nivelul subsolului sunt amenajate spații tehnice și locuri de parcare.

Structura este:
– infrastructură cu subsol, radier general și pereți din beton armat, de tip cutie rigidă; la o clădire cu mai mult de 4 niveluri supraterane existența subsolului se impune din trei cerințe cel puțin: necesitatea spațiilor tehnice; posibilitatea intervenției la nivelul coloanelor de instalații; infrastructură rigidă;
– structura mixtă, pe cadre și pereți din beton armat; planșee sunt din beton armat; la clădiri cu mai mult de patru niveluri supraterane nu se poate realiza o proiectare optimă fără existența de pereți ditribuiți uniform pe fiecar direcție, care să poată prelua încărcarea seismică.
WRP Bragadiru Ideal proiect inginer Lulea Marius 1 WRP Bragadiru Ideal proiect inginer Lulea Marius 2 WRP Bragadiru Ideal proiect inginer Lulea Marius 3 WRP Bragadiru Ideal proiect inginer Lulea Marius 4 WRP Bragadiru Ideal proiect inginer Lulea Marius 5