Bloc locuinţe strada Traian – infrastructură

Mai jos sunt imagini de la proiectul făcut de către Ideal proiect A.E. pentru un imobil de locuinţe pe strada Traian.

Clădirea prezintă subsol pe tot conturul şi clădiri pe limita de proprietate. Pentru a se proteja aceste clădiri s-a realizat o incită din berlineze prin forare şi betonare a părţii inferioare.

Adâncimea maximă de sprijinit a fost de 3,5 m, înfingerea fiind de 2,5 m. La partea superioară înainte de începerea săpăturii a fost introdusă o grindă de coronament sudată de profilele IPE270. Acestea profile au fost dispuse la aproximativ 2,00m – 2,50m. Între profile au fost introduşi dulapi de lemn cu grosimea de 5 cm excepţie porţiunea de 1m de la partea inferioară a săpăturii unde au fost de 8 cm grosime.

Această soluţie a fost permisă datorită faptului că pe înălţimea săpăturii s-a întâlnit un strat de argilă. În cazul în care de exemplu ar fi existat un strat de nisip nu am fi optat pentru această soluţie.

S-au folosit profile metalice cu lungimea de 6,00. Se ştie că modulul de livrare este de 6,00 m sau de 12,00 m. S-au făcut foraje ca la piloţi şi pe porţiunea inferioară de 2,5m s-a făcut betonarea.

În timp în care perimetral se suda grinda metalică de coroament şi se dispuneau pe colţuri spraiţuri, s-a început săpătura în zona contrală, malul de pământ perimetral fiind păstrat pentru a se asigura sprijinirea.

Fiind o suprafaţă de aproximativ 800 de mp am adoptat varianta de săpătură în două etape, radierul fiind realizat într-un mod similar, cu rost de lucru. Nu s-a început etapa a II-a până nu s-a turnat radierul de beton armat din prima etapă şi s-au început pereţii la subsol.

Acum imobilul se află în lucru la etajele inferioare. Nu au existat probleme pe perioada de execuţie, deşi vremea nu a fost tocmai favorabilă. Deşi au existat dulapi, suplimentar pentru a se evita degradarea din intemperii, din apă, s-a folosit o folie de protecţie.

Proiectul este realizat de către ing. Lulea Marius şi ing. Ionuţ Blănaru.

incinta berlineza strada traian incinta berlibeza strada traian inginer lulea marius si inginer ionut blanaru incita berlineza strada traian 2 incinta berlibeza strada traian inginer lulea marius si inginer ionut blanaru